Grand Cherokee

Просмотров: 5403
Grand Cherokee

Birinci nəsil Grand Cherokee avtomobillərini Azərbaycanda hamı tanıyırdı. Bu avtomobilin nüfuzu danılmaz idi, onun adı hamıya bəlli idi və praktiki olaraq avtomobil həvəskarlarında müəyyən assosiasiyalar doğururdu. Lakin 1998-ci ilin iyulunda geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuş ikinci nəsil Grand Cherokee avtomobili bir qədər fərqli şəraitdə uğura yol açmalı olmuşdu.

Bu “seqmentdə” çoxlu layiqli rəqiblər vardı və Grand Cherokee heç də ondan zəif olmayan ambisiyalı rəqibləri ilə rəqabətdə özünü təsdiq etməli idi. Təqdirəlayiq haldır ki, bu avtomobil rəqiblərinin onu məğlub etməsinə imkan vermədi. Burada həm avtomobilin əvvəlki nəslinin uğurları, həm də özünün layiqli rəqib olması rol oynadı.

Mühərriklər

1999 - 2000-ci illərdə Grand Cherokee-nin cəmi üç mühərriki vardı: bir dizel və iki benzin mühərriki. İtaliya istehsalı olan 3,1 litr həcmli beşsilindrli VM turbodizel mühərriki kifayət qədər etibarlıdır. Amma o qədər də müasir konstruksiyaya malik deyil. Həm də 140 at gücü aktiv sürücüləri qane etmir. Bu mühərrikdə problemlərin əsas mənbəyi aqreqatları hərəkətə gətirən uzun kəmərdir. Onun məruz qaldığı vibrasiyalar ucbatından dartıcı roliklərin ömrü az olur (təxminən 20 min km), onların dəyişdirilməsi isə zəhmət və vəsait tələb edir.

Bu mühərriklər həddən artıq qızmanı xoşlamırlar, belə ki, istidən bölüşdürücü və ya dirsəkli val qabara bilər. Bu mühərrikin təmir olunmağa yarıyan ehtiyat hissələri praktiki olaraq istehsal olunmur. Buna görə də köhnəlmiş mühərriki az məsrəflərlə bərpa etmək mümkün olmur və bahalı detalları dəyişdirmək lazım gəlir.

Odur ki, uzun müddət istismarda olmuş dizel versiyalarını almağınız məsləhət deyil. Mühərrikin müsbət cəhətləri arasında dişli çarxları olan qazbölüşdürücü mexanizmi qeyd etmək olar. Burada kəməri və ya zənciri dəyişdirmək lazım gəlmir.

4 litr həcmli altısilindrli benzin mühərriki - AMC 242 praktiki olaraq heç bir dəyişiklik edilmədən 1964-cü ildən bəri istehsal olunur. Bunun öz müsbət cəhətləri var. Cəmi 8,8-ə bərabər olan sıxılma dərəcəsinə, 195 at gücünə və çox mülayim temperatur rejiminə malik olan mühərrik heç vaxt böyük gərginliyə məruz qalmır. O, “93” benzinini normal “həzm edir” və vaxtlı-vaxtında qulluq edildikdə 500 min kilometr məsafəyə davam gətirir. Qazbölüşdürücü mexanizm zəncir vasitəsilə hərəkətə gətirilir. Onun resursu mühərrikin resursu ilə müqayisə oluna bilər. Yeganə problem dirsəkli valın arxa kipgəcində sızmadır. Onu dəyişmək üçün isə sürət qutusunu çıxarmaq lazım gəlir.

4,7 litr həcmli səkkizsilindrli benzin mühərriki - AMC 287 isə məxsusi olaraq ikinci nəsil Grand Cherokee üçün hazırlanıb, 5,2 və 5,9 litr həcmli “veteran” mühərrikləri isə yeni avtomobilə quraşdırmamaq qərar alındı. Həcmi sələfinin 5,2 litr həcmli mühərrikindən kiçik olsa da, yeni mühərrik ondan güclüdür.

O, 235 at gücünə malikdir, maksimal fırlanma anı 400 Nm təşkil edir. Bu mühərriklə avtomobil 100 km/saat sürəti 9 saniyəyə yığır. Onun resursu AMC 242-dən bir qədər azdır, amma hər halda bu rəqəm yüz minlərlə kilometr təşkil edir. Bu mühərriklərdə yarana yeganə problem güclü (təxminən -20°C) şaxtada onların çətinliklə işə düşməsidir.

Transmissiya

Avtomat transmissiyalara hər hansı irad yoxdur, onlar normal işləyir. 4,7 litr həcmli mühərriklə birlikdə quraşdırılan 4 diapazonlu 45 RFE transmissiyası maraqlı xüsusiyyətə malikdir: 2-ci və 3-cü sürətlər arasında “aralıq” (“2,5-ci”) sürət var. 3-cü sürətdə “kikdaun” rejimində sürəti qəfil artırarkən transmissiya aşağıya – 2-ci sürətə deyil, məhz həmin “aralıq”sürətə keçir. Bu da sürəti intensiv artırmağa və mühərriki gücə salmamağa imkan verir. Adi hərəkət rejimlərində isə “aralıq” sürətə keçidə ehtiyac olmur.

Tam ötürücülü modifikasiyalarda transmissiya ilə səriştəsiz rəftar nəticəsində çox vaxt paylayıcı qutular ziyan çəkir. Bir çox avtomobil sahibləri hər 10 min kilometrdən bir mütəmadi olaraq ön və arxa təkərlərin yerini dəyişmək tələbinə məhəl qoymur (bu ona görə lazımdır ki, şinlərin yeyilməsi bərabər proporsiyada baş versin). Bəzən isə bir tərəfə təzə təkərlər salır, digər tərəfdə isə köhnələri saxlayırlar.

Təkərlərin diametri arasındakı fərq nə qədər kiçik olsa da paylayıcı qutunu üzərinə ağır yük düşür (xüsusən pis yol şəraitində idarəetmədən sonra oxlararası diferensialın bloklanma funksiyasını söndürməyi unutduqda). Nəticədə çoxcərgəli zəncir tez sıradan çıxır və paylayıcı qutu səs-küy salmağa başlayır. Hərəkət zamanı paylayıcı qutunun rejimlərini dəyişmək cəhdləri də mənfi nəticələrə səbəb olur.

Grand Cherokee-nin səciyyəvi xüsusiyyəti onun körpülərinin daim uğuldamasıdır. Özü də əsas cütlüyün podşipniklərlə birlikdə dəyişdirilməsi problemi həll etmir, belə ki, çox vaxt yeni cütlük, hətta düzgün tənzimlənsə belə, uğultu salmaqda davam edir. Reduktorun uğultusunun onun xarab olmasının nəticəsi olduğunu, yaxud hər şeyin “normal həddə” olduğunu yalnız bu avtomobillərlə uzun müddətdə təmasda olmuş adam müəyyən edə bilər.

Asqı və idarəetmə

Ön və arxada asqı qeyri-müstəqildir. Ön və arxa cinahlar yayların və uzununa rıçaqların üzərində asılıb. İkinci nəsil Grand Cherokee-də bizim başa düşdüyümüz mənada rama yoxdur. Arxada Panar dartıcısının əvəzinə, başqa konstruksiya görə bilərik. Bu da yüksək sürətlə hərəkət zamanı avtomobilin dayanıqlığını və idarə olunmasını yaxşılaşdırır. Amma avtomobilin asqısı qeyri-müstəqil olsa da, praktiki olaraq istənilən halda pis yol örtüyü olan yerlərdə hərəkət sonda sizin avtoservisə baş çəkməyinizə səbəb ola bilər. İntensiv istismar zamanı rıçaqların saylent-bloklarının ömrü cəmi 30 min kilometr olur, özü də onları rıçaqlarla birlikdə dəyişmək lazım gəlir.

Bəziləri maddi imkansızlıq ucbatından qaynaq vasitəsilə köhnə saylent-blokları yeniləri ilə əvəz edirlər, amma belə “texnologiya” istehsalçı zavod tərəfindən nəzərdə tutulmayıb. Dairəvi dayaqların bərkidildiyi yerlər ağır iş yükü səbəbindən tərpənə bilər. Nəticədə onları 30 min kilometr məsafədən də tez dəyişmək lazım gələr.
Asqıya və sükan sisteminə qulluq kifayət qədər zəhmət tələb edən işdir. Hər 10 min kilometrdən bir dairəvi dayaqları, sükan ucluqlarını və kardan şarnirlərini yağlamaq lazım gəlir (bəzi modifikasiyalarda yağ qabları olmadığına görə bu əməliyyatlar icra edilmir). Yağ qablarının yeri çox narahatdır və onlara yol tapmaq üçün bəzi detalları söküb çıxarmaq lazım gəlir.

Əyləc sistemi

İkinci nəsil Grand Cherokee avtomobillərinin bütün təkərlərində əyləclər disklidir. Güclü mühərriki olan avtomobillərdə ön disklərin qızma nəticəsində qabarması kifayət qədər tez-tez baş verir. Bu da ağır və güclü ofrouderlərə xas olan haldır. Hər 20 min kilometrdən bir istiqamətləndirici supportları dəyişmək və yağlamaq lazım gəlir. Yol şəraiti ucbatından çox vaxt arxa təkərlərdə ABS sensorları sıradan çıxır.

Kuzov və elektrik avadanlığı

Çox vaxt ön oturacaqların isitmə sistemi işləmir. Bu halda oturacağın içərisindəki elektrik sistemini dəyişmək lazım gəlir, amma səriştəli elektriklər sıradan çıxmış isitmə sistemi elementlərinin iş qabiliyyətini bərpa etməyi öyrəniblər. İstənilən halda, oturacağın içərisini sökmək lazım gəlir, bu isə sadə iş deyil (xüsusən oturacaq dəridəndirsə). 
Kuzova hər hansı ciddi iradlar yoxdur. Bəzi hallarda lyukun qeyri-germetikliyinə və salon panellərinin cırıldamasına təsadüf edilir, amma bunlar Amerika avtomobilləri üçün tipik hallardır və Grand Cherokee-nin salonunu heç də pis adlandırmaq olmaz.

Nəticələr

Grand Cherokee-nin aktivinə bunları aid etmək olar: kifayət qədər yaxşı səviyyədə komfort, yaxşı dinamika (xüsusən səkkizsilindrli mühərriki olan avtomobillərdə), etibarlı benzin mühərrikləri və nəhayət, kifayət qədər layiqli xarici görünüş.

Amma bu avtomobil nüfuzlu biznesmen avtomobilinə çevrilə bilmədi. Səs-küy salan cinahlar və yüksək sürətlərdə idarəetmənin tam qaneedici olmaması ucbatından o, yaxşı “asfalt ofrouderlərinə” uduzur. Pis yol şəraitində də ondan üstün rəqiblər var.

Amma bununla belə, işlənmiş avtomobili ağılla seçsəniz və onu səliqəli şəkildə istismar etsəniz, o sizə problem yaratmayacaq, əksinə, zövq bəxş edəcək.

Avtomobili seçərkən, əvvəl hərəki hissəyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Çünki ilk növbədə məhz bu hissə sərt istismardan ziyan çəkir. Əgər hərəki hissədə hər hansı problem varsa, yaxşı olar ki, alış üçün başqa avtomobil axtarasınız.

Əgər istismar təlimatlarına əməl etməsəniz, güclü və etibarlı mühərriklər tez bir zamanda avtomobilin körpülərini və paylayıcı qutusunu “sıradan çıxaracaq”.


© 2009 Bütün hüquqlar qorunur. Məqalələrdən və şəkillərdən istifadə edərkən “avtomobil.az”a istinad zəruridir.Şərhlərin sayı: 0

AVATAR
Hələ heç kim şərh verməyib. Birinci siz olun.